Palubný watchdog

Mikroprocesorový dohliadač palubného napätia a príjmu signálu z vysielača Konštrukcia dohliadača vychádzala z týchto základných požiadaviek :
  • mikroprocesorové riadenie
  • možnosť nastaviť prahové napätie trimrom a sledovanie dvoch úrovní, kritickej a fatálnej
  • integrovaný akustický hlásič problému
  • sledovanie prítomnosti riadiaceho signálu z vysielačky pomocou sledovania výstupného signálu z príjmača pre nepoužité servo
Celé zapojenie tvorí iba zopár súčiastok, jeho jadrom je mikropočítač (v tomto prípade klon 51 - AT89C2051) . Pripája sa priamo do príjmača do nezapojeného serva a sleduje prítomnosť riadiacich impulzov, ktoré sa stratia , popr. sú mimo hraníc pri výpadku spojenia s vysielačom. To je možné použiť pri strate modelu (napr. vysoká tráva a podobne), kedy vypnutím vysielača sa ozýva zvukový signál, u)lahčujúci jeho lokalizáciu. Zároveň mikropočítač sleduje aktuálnu úroveň napájacieho napätia pomocou svojho integrovaného komparátora a odporov R6,7 a 8, pričom R8 sa nastaví hranica prvej úrovne alarmu (napríklad 4V) . Pri jej dosiahnutí začne blikať červená LED a ozýva sa prerušovaný signál. Ak naďalej klesá napätie, zruba o 0.5V pod túto hranicu (3.5V) , signál sa zmení na trvalé pípanie.

Kľudový odber celého zariadenia je cca 13 mA.

Program do mikropočítača je tu : Software

Schéma zapojenia je tu : Schéma

Plošný spoj a osadzovák je tu: Plošák

.
Vygenerovanďż˝: Sun Jul 21 03:10:35 2024