Mikroelektronika, Embedded systémy, Programovanie


 • Profesionálne programovanie mikropočítačov (51,AVR8) v c a asm.
 • Design HW a SW
 • Komunikácie - sériové a paralelné rozhrania, ethernet,....
 • Kompletné riešenia menších či jednoúčelových riadaiacich systémov
 • Elektronické spracovanie, konverzie, transformácie a prenosy údajov v heterogénnych prostrediach
 • Programovanie v PHP, HTML
 • Delphi (DirextX, Komunikácie, Tramsformácie údajov, Vizualizňacie procesov, ... )

Ponúkam bohaté takmer dvadsať ročné skúsenosti s konštrukciou mikropočítačových riadiacich a komunikačných systémov. Kompletné riešenia vývoja, designu a software alebo iba ich častí či komponentov. Mám profesionálne skúsenosti s riešenim jedno alebo viacprocesorových elektronických systémov a ich HW a SW spolupráce s okolitými obvodmi, ako sú RTC, LCD, Klávesnice, RS linky, IO obvody, Digitálne aj analógové vstupy/výstupy, IIC zbernica, atd.

Úspešné projekty používajúce ako jadro jeden alebo viac mikropočítačov 51:
 • Riadenie svetiel a trysiek fontány podľa hudby alebo pevnej sekvencie
 • Prístupový a autorizačný systém - vrátnik - s DallasButtonmi, závorami a s napojením na PC a databázou prítomnosti osôb v reálnom čase
 • Digitálne LED hodiny a stopky pre profesionálne odmeriavanie času
 • Komplexné distribuované riedenie relaxcentier - lokálne kontroléry riediace technológie s napojením na vizualizačný software na PC v reálnom čase
 • Malý spínaný zdroj
 • Polohové riadenie malých krokových motorčekov v šiestich osiach v reálnom čase.
 • Mechanické a elektronické hracie automaty
 • Transformácie a prenosy údajov geodetických systémov a prístrojov
 • Digitalizácia zvuku a ich prehrávanie
 • DirectX 3D grafika - pozri stránku Download.
.
Vygenerovanďż˝: Sun Jul 21 03:22:36 2024